Bu proje, Avrupa’da yaşamakta olan lise düzeyi öğrenimini tamamlamış kız öğrencilerin temel dini bilgileri öğrenip tasavvuf kültürüyle tanışmalarına, yaşadıkları ülkenin şartlarında kendi kültürlerini tanıyıp korumalarına ve aile ilişkileri ile sosyal becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak 1 yıllık temel eğitim programı olarak hazırlanmıştır.